چــاپ

افست یووی

Offset UV

چاپ ترنسپرنت

Transparent Printing

چاپ ترنسپرنت به چاپ بر روی سطح شفاف مانند طلق، چاپ ترنسپرنت گفته می شود. این نوع از چاپ برای بسته بندی هایی استفاده میگردد که به دلایل مختلف از جمله زیبایی شناسی یا به دلیل کاربری خاص، خواهان نمایش کامل محتویات داخل بسته بندی هستند. چاپ ترنسپرنت از جهاتی مانند مواد اولیه به چاپ متالایز شبیه هستند. در مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان، چاپ ترنسپرنت با استفاده از مواد اولیه خاص مانند مرکب های یووی چاپ و تولید می گردد.

transparent uv 1
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” background_image=”637″] [/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” background_image=”709″] [/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]