[icon_text box_type=”normal” icon_type=”normal” icon_position=”right” icon_size=”fa-lg” use_custom_icon_size=”no” title_tag=”h2″ separator=”no” image=”508″ title=”بسته بندی صادراتی” title_color=”#262262″]

بسته بندی یک عنصر اساسی در هر عملیات صادرات است که نه تنها ایمنی بلکه هزینه ها، ارتباطات و حتی بازاریابی یک محصول را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. قبل از انجام عملیات صادرات، ترجیحات مصرف کنندگان در بازار هدف باید ارزیابی شود تا انتظارات آنها از بسته بندی برآورده شود. موارد احتیاطی در رابطه با قرار گرفتن در معرض نور خورشید، رطوبت هوا و گرمای شدید، عباراتی نظیر حمل با پالت، محصول شکستنی است و … برچسب های مورد نیاز کشور مقصد، اطلاعات تغذیه ای برای واردات مواد غذایی، اطلاعات ایمنی، وزن و حجم مطابق سیستم اندازه گیری بین المللی و …. از موارد مهمی هستند که باید در طراحی و تولید بسته بندی صادراتی مورد توجه قرار گیرد. برای افراد مصرف کننده، شرکت های حمل کالا و اداره گمرک و … دستورالعمل ها و سایر اطلاعات در مورد نحوه استفاده اهمیت به سزایی دارد. بسته بندی صادراتی باید با شیوه حمل و نقل و چیدمان کالا سازگار بوده و موجب استفاده بهینه و حداکثری از فضای کارتن های مادر، پالت و فضای داخلی وسیله حمل کننده شود. هدر رفتن 20٪ از فضای موجود در یک کانتینر می تواند، هزینه اضافی معادل 4٪ از قیمت محصول را به صادر کننده تحمیل کند.

بسته بندی صادراتی
استانداردهای بسته بندی صادراتی
[icon_text box_type=”normal” icon_type=”normal” icon_position=”right” icon_size=”fa-lg” use_custom_icon_size=”no” title_tag=”h2″ separator=”no” image=”508″ title=”استانداردهای بسته بندی صادراتی” title_color=”#262262″]

برای اطمینان از مطابقت طراحی بسته با استاندارد های جهانی، استانداردهایی برای آزمایش عملکرد اجرا می شود.

برخی از رایج ترین استانداردهای مورد استفاده در سطح بین المللی عبارتند از:
• انجمن آزمایش و مواد آمریکا (ASTM)
• سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
• انجمن بین المللی حمل و نقل ایمن (ISTA)