اخبار و مقالات نگارستان

تشکل های صنعت چاپ استانهای کشور غیر قانونی است

[blockquote text=”متاسفانه چندی است که افرادی با استفاده از نام اتحادیه های کشور سعی در اخذ جایگاه جعلی برای خود هستند که مورد اعتراض فعالین صنفی و اتحادیه ها نیز قرار گفته اند.” show_quote_icon=”no” text_color=”#4d4d4d” width=”95″ line_height=”32″ border_color=”#ededed”]

آژانس خبر ی چاپ و بسته بندی ایران، بحث فعالیت فردی با ایجاد سربرگ بنام ” تشکل های صنعت چاپ استانهای کشور” مورد پیگیری اتحادیه های بزرگ صنعت چاپ کشور قرار گرفت و درنهایت رییس اتاق اصناف ایران طی نامه ای این تشکل را غیر قانونی اعلام نمود.

علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در این نامه یادآور شد:

« تاسیس هرگونه تشکلی در حوزه اصناف در صورت رعایت مجموعه مقررات نظام صنفی دارای وجاهت قانونی خواهد بود، لذا از آنجاییکه اخیرا تشکلی تحت عنوان” تشکل های صنعت چاپ استانهای کشور” ضمن مکاتبه با مجموعه ها خود را بعنوان نماینده اتحادیه های صنفی چاپ و حرفه وابسته شهرستانها معرف نموده با توجه به عدم سیر مراحل قانونی مربوطه فاقد وجاهت قانونی می باشد.»

متاسفانه در مدت فعالیت این نام جعلی نامه های برای بخشهای مختلف تحت همین سربرگ ارسال شده که بی نظمی و اختلال برای فعالین صنفی بهمراه داشته است که حضور و توجه بیشتر ارگانهای نظارتی اصناف و مراجع ذی صلاح را طلب می کند.