دسته‌بندی نشده

جادوی رنگ ها در بسته بندی

[blockquote text=”قدرت رنگ ها در دنیای بسته بندی غیرقابل انکار است. از آنجا که ما ذاتاً موجودات بصری هستیم ، رنگ ها به عنوان محرکی عمل می کند که درک ما از دنیای اطرافمان را شکل می دهد” show_quote_icon=”yes”]

قدرت رنگ  ها در دنیای بسته بندی غیرقابل انکار است.  از آنجا که ما ذاتاً موجودات بصری هستیم ، رنگ ها  به عنوان محرکی عمل می کند که درک ما از دنیای اطرافمان را شکل می دهد و عمیقاً بر تجربیات ، انتخاب ها و واکنش های عاطفی ما تأثیر می گذارد.تحقیقاتی نشان میدهد که 93  درصد از خریداران هنگام انتخاب و خرید محصول روی ظاهر محصول تمرکز می کنند و نزدیک به 85 درصد صرفا به رنگ ها در حین خرید توجه دارند.

رنگ ها بخش جدایی ناپذیر بسته بندی محصول هستند. رنگ ها تجسم بصری از نام تجاری شما را ایجاد میکنند. با شنیدن نام کوکا کولا اولین تجسم بصری در ذهن ما رنگ قرمز و سفید بطری های نوشابه کوکاست. از این رو رنگ ها نقش اصلی را در انتخاب  اولیه محصول،به ذهن سپردن و تکرار تجربه خرید برای مشتری بازی می کنند.در این مقاله سعی داریم تاثیر رنگ ها بر ذهن و احساسات  مشتری و بازاریابی محصول را بررسی نماییم:

رنگ قرمز

نماد مقاومت هست. قرمز میتواند در مقابل همه چیز بایستد !این رنگ بیانگر قدرت، هیجان و اشتیاق است.رنگ  قرمز دربسته بندی در کنار رنگ های تیره برای القای حس لوکس و حرفه ای بودن و در کنار رنگ های روشن برای القای حس سرزندگی و  پرانرژی بودن استفاده میشود . برند های معروفی چون کوکا کولا ،کی اف سی ، نسکافه و کیت کت در بسته بندی محصولات خود به این رنگ توجه ویژه ای را دارند.