چگونگی خشک شدن مرکب در انواع روش‌های چاپی، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در چاپ افست معمولی با مرکب‌های رایج، خشک شدن مرکب از طریق اکسیداسیون آن و در مجاورت هوای محیط اتفاق می‌افتد که این به ماهیت مرکب و فرمولاسیون آن بستگی دارد....

چاپ UV نسبت به چاپ افست معمولی به همان نسبت که گرانتر است مزایای فراوانتری دارد. ورود به چاپ UV در درجه اول یک تصمیم استراتژیک است که برای شخص این امکان را فراهم می‌کند که به قسمت‌های جدیدی از بازار و خریداران دسترسی داشته...