فرم ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان

مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان

Negarestan printing & packaging complex

مشتری گرامی

از آنجا که بر اساس خط مشی کیفیت چاپخانه نگارستان میزان رضایت مندی مشتریان از کالاها و خدمات شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا خواهشمند است در تکمیل این فرم نهایت دقت خود را مرقوم فرمائید.

1مشخصات فردی
2کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده
3قیمت
4ارسال کالا و خدمات
5احترام به مشتری
6رضایتمندی از واحد فروش
7رضایتمندی از واحد حسابداری