فرم ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان

مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان

Negarestan printing & packaging complex

مشتری گرامی

از آنجا که بر اساس خط مشی کیفیت چاپخانه نگارستان میزان رضایت مندی مشتریان از کالاها و خدمات شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا خواهشمند است در تکمیل این فرم نهایت دقت خود را مرقوم فرمائید.

1 مشخصات فردی
2 کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده
3 قیمت
4 ارسال کالا و خدمات
5 احترام به مشتری
6 رضایتمندی از واحد فروش
7 رضایتمندی از واحد حسابداری