همزمان با یازدهم شهریور روز ملی صنعت چاپ:

نشست خبری مدیران نگارستان با اصحاب رسانه

نشست خبری مدیران مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان با رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری هم زمان با روز ملی صنعت چاپ برگزار شد.