نام محصول: جعبه غذایی لازانیا سفارش دهنده: شرکت زرماکارون نوع چاپ: چاپ افست کانونشنال 6رنگ نوع روکش: ورنی یووی نوع مقوا: اینوربرد گرماژ مقوا: 350گرم تولیدشده در مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان...

نام محصول: ساک دستی نگارستان سفارش دهنده: مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان نوع چاپ: چاپ افست کانورشنال 5رنگ نوع روکش: سلفون مات نوع مقوا: پرایم اترک (فلامینگو) گرماژ مقوا: 350گرم تولیدشده در مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان...

نام محصول: جعبه زیپ کیپ سفارش دهنده: شرکت پلی اتیلن ایران نوع چاپ: چاپ افست کانورشنال 5رنگ نوع روکش: ورنی یووی نوع مقوا: پرایم اترک (فلامینگو) گرماژ مقوا: 300گرم تولیدشده در مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان...

نام محصول: جعبه زیپ کیپ سفارش دهنده: شرکت پلی اتیلن ایران نوع چاپ: چاپ افست کانورشنال 5رنگ نوع روکش: ورنی یووی نوع مقوا: پرایم اترک (فلامینگو) گرماژ مقوا: 300گرم تولیدشده در مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان...

نام محصول: جعبه زیپ کیپ سفارش دهنده: شرکت پلی اتیلن ایران نوع چاپ: چاپ افست کانورشنال 5رنگ نوع روکش: ورنی یووی نوع مقوا: پرایم اترک (فلامینگو) گرماژ مقوا: 300گرم تولیدشده در مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان...