چاپ نگارستان

تشکل های صنعت چاپ استانهای کشور غیر قانونی است

متاسفانه چندی است که افرادی با استفاده از نام اتحادیه های کشور سعی در اخذ جایگاه جعلی برای خود هستند که مورد اعتراض فعالین صنفی و اتحادیه ها نیز قرار گفته اند. آژانس خبر ی چاپ و بسته بندی ایران، بحث فعالیت فردی با ایجاد سربرگ بنام ” تشکل های صنعت چاپ استانهای کشور” مورد پیگیری اتحادیه های بزرگ صنعت چاپ کشور قرار گرفت و درنهایت رییس اتاق اصناف ایران طی نامه ای این تشکل را غیر قانونی اعلام نمود.

ادامه مطلب