انواع روکش ها

ورنی

ورنی یووی

ورنی افکت براق یووی

ورنی یووی، یک ورنی مکمل است که با ترکیب با ورنی‌های دومنظوره جهت ایجاد یک جلوه خاص Dripp Off در کاربردهای یووی، استفاده می گردد. ورنی O555 با خواص فوق‌العاده خود و در ترکیب با ورنی‌های دو منظوره، یک جلوه مات/براق متفاوت ارائه می‌دهد.

varnish
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”عملکرد” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-wrench”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • براق: ++++
 • مات: –
 • کاربرد در عملیات در خط:
 • قابلیت چسبندگی:
 • لغزندگی: ++
 • سرعت خشک شدن: ++++
 • کاربرد چاپ دو رو:
 • مقاومت سایشی: +++

[/unordered_list]

+ ++++ -
کم/پایین بسیار بالا/بسیار زیاد محدود/تست قبل از اجرا مناسب نامناسب
[/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”کاربری” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-cogs”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • مناسب برای سطوح کاغذ و مقوا
 • مناسب برای کاربری یک رو و دو رو
 • این محصول برای بسته‌بندی‌هایی که مستقیم با مواد غذایی در تماس است، مناسب نمی‌باشد.
 • مناسب جهت استفاده در بسته‌بندی ثانوی مواد غذایی، به نحوی که لایه اولیه در تماس با موادغذایی قابلیت حائل را داشته و بسته بندی را ایمن نماید و با مشخصات و محدودیت های جهانی تعیین شده  (migration) سازگار باشد.

[/unordered_list][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]

ورنی یووی

ورنی یووی بسیار براق

ورنی یووی بسیار براق، با براقیت عالی و جهت استفاده در عملیات ورنی زنی آفلاین و یا در خط با مرکب‌های یووی و هیبرید. ورنی U8701 واکنش‌پذیری مناسبی نشان داده و پس از خشک شدن، کمترین بو را دارد.

varnish
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”عملکرد” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-wrench”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • براق:                                    ++++
 • مات:                                    –
 • کاربرد در عملیات در خط:          
 • قابلیت چسبندگی:                 
 • لغزندگی:                              ++++
 • سرعت خشک شدن:              ++++
 • کاربرد چاپ دو رو:                    
 • مقاومت سایشی:                  +++

[/unordered_list]

+ ++++ -
کم/پایین بسیار بالا/بسیار زیاد محدود/تست قبل از اجرا مناسب نامناسب
[/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”کاربری” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-cogs”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • مناسب برای سطوح کاغذ و مقوا
 • مناسب برای کاربری یک رو و دو رو
 • این محصول برای بسته‌بندی‌هایی اولیه که مستقیم با مواد غذایی در تماس است، مناسب نمی‌باشد.
 • مناسب جهت استفاده در بسته‌بندی ثانوی مواد غذایی، به نحوی که لایه اولیه در تماس با موادغذایی قابلیت حائل را داشته و بسته بندی را ایمن نماید و با مشخصات و محدودیت های جهانی تعیین شده  (migration) سازگار باشد.

[/unordered_list][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]

ورنی یووی

ورنی یووی بسیار مات

ورنی یووی بسیار مات با قابلیت پذیرش فویل کوبی(ابتدا تست) است که از جریان بسیار مناسب و ثبات بالا در ماشین چاپ برخوردار است. این ورنی سطحی همگن و بسیار مات ایجاد می‌نماید. ورنی U8797 واکنش‌پذیری بسیار خوبی داشته و پس از خشک شدن، کمترین بو را دارد.

varnish
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”عملکرد” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-wrench”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • براق:                                    ++++
 • مات:                                    –
 • کاربرد در عملیات در خط:          
 • قابلیت چسبندگی:                 
 • لغزندگی:                              ++++
 • سرعت خشک شدن:              ++++
 • کاربرد چاپ دو رو:                   
 • مقاومت سایشی:                  +++

[/unordered_list]

+ ++++ -
کم/پایین بسیار بالا/بسیار زیاد محدود/تست قبل از اجرا مناسب نامناسب
[/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”کاربری” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-cogs”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • مناسب برای سطوح کاغذ و مقوا
 • مناسب برای کاربری یک رو و دو رو
 • این محصول برای بسته‌بندی‌هایی اولیه که مستقیم با مواد غذایی در تماس است، مناسب نمی‌باشد.
 • مناسب جهت استفاده در بسته‌بندی ثانوی مواد غذایی، به نحوی که لایه اولیه در تماس با موادغذایی قابلیت حائل را داشته و بسته‌بندی را ایمن نماید و با مشخصات و محدودیت‌های جهانی تعیین شده (migration) سازگار باشد.

[/unordered_list][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]

ورنی های پایه آب

ورنی پایه آب براق

ورنی پایه آب براق با سرعت خشک شدن نسبتاً سریع، مناسب برای چاپ کارهای یک رو و دو رو در حوزه چاپ تجاری و همچنین بسته‌بندی. ورنی W3665 تمایل کمی به ترک‌خوردگی داشته و مقاومت سایشی بسیار خوبی دارد.

varnish
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”عملکرد” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-wrench”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • براق:                                    +++
 • مات:                                    –
 • مقاومت در برابر بلوکه شدن:     +++
 • قابلیت چسبندگی:                 
 • لغزندگی:                              +++
 • سرعت خشک شدن:              +++
 • کاربرد چاپ دو رو:                    
 • مقاومت سایشی:                  +++

[/unordered_list]

+ ++++ -
کم/پایین بسیار بالا/بسیار زیاد محدود/تست قبل از اجرا مناسب نامناسب
[/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”کاربری” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-cogs”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • مناسب برای سطوح کاغذ و مقوا
 • مناسب برای کاربری یک رو و دو رو

[/unordered_list][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]

ورنی های پایه آب

ورنی پایه آب بسیار براق

ورنی پایه آب بسیار براق، ورنی مکمل برای دستیابی به افکت مات/براق بسیار عالی در کارهای Drip Off. این ورنی به ویژه برای ترکیب با ورنی Saphira Varnish Drip Off GNS O450 بسیار مناسب است. ورنی W450-45 برای کارهای یک رو به کار گرفته می شود.

varnish
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”عملکرد” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-wrench”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • براق:                                    ++++
 • مات:                                    –
 • مقاومت در برابر بلوکه شدن:     ++
 • قابلیت چسبندگی:                 
 • لغزندگی:                              +++
 • سرعت خشک شدن:              +++
 • کاربرد چاپ دو رو:                    
 • مقاومت سایشی:                  +++

[/unordered_list]

+ ++++ -
کم/پایین بسیار بالا/بسیار زیاد محدود/تست قبل از اجرا مناسب نامناسب
[/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”کاربری” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-cogs”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • مناسب برای سطوح کاغذ و مقوا
 • مناسب برای کاربری یک رو
 • استفاده از این محصول در ماشین‌های با تونل تحویل کوتاه امکان‌پذیر است، ولی واحدهای تحویل طویل بیشتر توصیه می‌شود.

[/unordered_list][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]

ورنی های پایه آب

ورنی پایه آب مات

ورنی پایه آب با سرعت خشک شدن نسبتاً سریع و جلوه بسیار مات. این ورنی به خوبی با ماشین‌های چاپ مدرن امروزی سازگاری کامل داشته و سطحی با جلوه بسیار مات ارائه می‌دهد. کاغذهای پوشش‌دار از مقاومت خوبی در برابر آب برخوردارند و این ویژگی ورنی‌زنی دو رو را میسر می سازد. همچنین ورنی W3610 مقاومت خش و سایشی بسیار خوبی داشته و سطحی نرم را ارائه می‌دهد.

varnish
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”عملکرد” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-wrench”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • براق:                                    –
 • مات:                                    ++++
 • مقاومت در برابر بلوکه شدن:       +++
 • قابلیت چسبندگی:                  
 • لغزندگی:                              +++
 • سرعت خشک شدن:               +++
 • کاربرد چاپ دو رو:                    
 • مقاومت سایشی:                   +++

[/unordered_list]

+ ++++ -
کم/پایین بسیار بالا/بسیار زیاد محدود/تست قبل از اجرا مناسب نامناسب
[/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”کاربری” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-cogs”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • مناسب برای سطوح کاغذ و مقوا
 • مناسب برای کاربری یک رو و دو رو

[/unordered_list][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]

ورنی های پایه روغن

ورنی با جلوه دومنظوره

ورنی پایه روغن با جلوه دو منظوره، مکمل است که با ترکیب با ورنی‌های جلوه دار یووی، زمینه‌ای با افکت مات/براق فوق‌العاده ایجاد می‌نماید. نواحی مورد نظر برای جلوه مات را با بکارگیری پلیت آلومینیومی و ورنی O555 در آخرین واحد چاپ، اعمال نموده و سپس تمام سطح ورق را با بکارگیری ورنی براق یووی در واحد ورنی زنی پوشش می دهید. بدین ترتیب از ترکیب شیمیای این دو نوع ورنی، جلوه یووی Dripp Off به دست می آید.کلیه مرکب‌های استفاده شده بر روی این سطح چاپی باید از نوع یووی یا یووی هیبرید باشد.

varnish
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”عملکرد” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-wrench”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • براق:                                    –
 • مات:                                    ++++
 • کاربرد در عملیات در خط:          
 • قابلیت چسبندگی:                 +
 • لغزندگی:                              +++
 • سرعت خشک شدن:              ++++
 • کاربرد چاپ دو رو:                    
 • مقاومت سایشی:                  +++

[/unordered_list]

+ ++++ -
کم/پایین بسیار بالا/بسیار زیاد محدود/تست قبل از اجرا مناسب نامناسب
[/qode_accordion_tab][/qode_accordion]
[qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”کاربری” icon_pack=”font_awesome” icon=”fa-cogs”][unordered_list style=”circle” animate=”no”]

 • مورد استفاده در آخرین واحد چاپ در ماشین‌های افست ورقی
 • ایده‌آل برای ترکیب با ورنی براق یووی هایدلبرگ سفیرا

[/unordered_list][/qode_accordion_tab][/qode_accordion]